Flisvika Brygge trinn 1 & 2

Prosjekt: Flisvika Brygge trinn 1 & 2, Risør

Flisvika Brygge trinn 1 & 2 vil bestå av 96 boenheter når det er ferdig utbygd. Første byggetrinn består av av 76 leiligheter og andre byggetrinn av 20 leiligheter. Arbeidene utføres av Lindal Entreprenør.

 

TEKNObad leverer:

96 komplette VVSmoduler med 5-rørsystem, vertikale føringer ferdig montert, branntettet og lekkasjesikret. Fordelere for gulvvarmere inkludert energimåler.

Date
Category
Leiligheter