FDV

Hvordan åpne kran i Triomont sisterne?

Her ser du enkelt hvordan deksel på kontrollpanel til Triomont sisterne tas av. Du får tilgang til stengekran i sisterne og du kan kontrollere at betjening til flottør er på plass.