Gigant-kontrakt for Teknobad

Vi kan jo ikke si nei, når en stor aktør som Brødrene Dahl AS banker på døren og ønsker å flytte produksjonen sin hjem til Norge, ler daglig leder Ellen Knudsen. Årlig importerer Brødrene Dahl ca 1200 baderomsmoduler fra Italia. Nå flytter de deler av produksjonen hjem til Norge for å få nærhet til markedet. 

At valget falt på Teknobad AS er det flere grunner til. De har erfaring med produksjon av Sintef-sertifiserte baderom, i tillegg til at vi ikke møter hverandre i konkurranse. Baderom fra Brødrene Dahl og Teknobad er komplimentære, ikke konkurrerende- sier Anders Carlsson – leder for Brødrene Dahls avd for prefabrikkerte baderom.

Teknobad har fabrikk i Tvedestrand, der de produserer modulbad og prefabrikkerte VVS-løsninger, i tillegg til å ha en egen entreprenøravdeling. I år hadde de en planlagt produksjon med 400 moduler, men dette har nå økt til 800 med kontrakten med Brødrene Dahl. 

Med splitter ny fabrikk på Grenstøl, ser de allerede et raskt behov for å utvide. 

– Brødrene Dahl er nå vår største faste kunde på prefabrikkerte moduler, med bestilling inne på 1000 modulbad, sier Knudsen. – Synergieffekten gjennom samarbeidet med denne tungvekteren kan ikke overvurderes. Avtalene vi har med Brødrene Dahl er langsiktige, og vi deler ambisjonene om å effektivisere og systematisere alle sider av leveransene til byggebransjen. Vi jobber hele tiden iherdig for bedre produksjon, logistikk, vareflyt og prosjektstyring.

Synergi og norske leveranser

– Å produsere og bygge med norsk arbeidskraft byr selvfølgelig på utfordringer, innrømmer den daglige lederen. – Lønnsnivå og knapphet på arbeidskraft gjør at vi må se på smartere måter å organisere arbeidstimer og prosesser på. Vi må ha en offensiv holdning til automatisering, digitalisering og robotbruk. Effektiv bruk av arbeidstid, materialer og energi henger dessuten nøye sammen med ambisiøse bærekraftmål på egne og bransjens vegne.

En viktig side ved Teknobads filosofi er satsingen på norske leverandører og norsk produksjon. – Også her er vi på linje med Brødrene Dahl, som er i ferd med å flytte hjem sin produksjon av baderomsmoduler Italia, sier Knudsen.  – Pandemien har til gangs vist at lange forsyningslinjer gjør oss sårbare. Dessuten er det viktig å beholde og videreutvikle kompetanse og fagmiljøer her hjemme.

Daglig leder Ellen Knudsen sier bedriften er med på å endre byggebransjen.

– En dristig påstand, medgir hun, – men ikke mindre sann for det. Vi er da også utnevnt som Gaselle-bedrift, og er nå i ferd med å skalere oss kraftig opp. Det gjør vi i kraft av å være hissige på å finne nye løsninger, bedre planleggingsmetodikk og ta i bruk ny teknologi. 

Bemanner opp betydelig

Teknobad må utvide både administrasjon og produksjon mer enn planlagt etter å ha inngått avtalen med Brødrene Dahl.  -Vi girer opp ansettelsestempoet, og får nå hjelp til å få plass to topplederstillinger. I tillegg trenger vi dedikerte, pålitelige og flittige mennesker til produksjonen forteller daglig leder, Ellen Knudsen. Før sommeren må vi få på plass ytterligere 20 ansatte i produksjonen, og 4 i administrasjonen forteller hun. – Dette betyr at Teknobad nå kan styre inn mot å doble sin produksjon i 2022. 

– Som totalunderentreprenør tar vi hånd om prosjektering, anskaffelse og montering av komplette VVS-tekniske leveranser, sier Knudsen. – Entrepriseavdelingen har ansvar for innmontering av moduler, masseuttak til byggeplass, kontrakter med underentreprenører, serviceavtaler, fremdriftsplaner, endringsmeldinger og sluttoppgjør. Det sier seg selv at dette krever en leder med erfaring fra prosjekter og entrepriser. Stillingen fordrer også tett oppfølging av våre folk og underleverandører på byggeplass.

Med en stor aktør som Brødrene Dahl som kunde, håper vi også å kunne være attraktive for noen som tenker på å flytte hjemover til Sørlandet også, smiler Knudsen. Hun er opptatt av at regionen greier å være attraktive for arbeidstakere med høyere faglig kompetanse også. Det er mye spennende som skjer i regionen vår nå, og jeg er sikker på at vi blir lagt merke til andre steder i landet også.