Innheising av modul på Løkenåsen for Boligpartner Prosjekt

TEKNObad har prosjektert komplett VVSteknisk anlegg til Trehusene for Boligpartner sammen med Siv. Ing. Ø. Berntsen.

Bygget var tørt da vi begynte innheisingen i uke 45. Sammen med Boligpartner har vi videreutviklet TEKNObad-leveransen til også å inkludere solceller på taket. Tusen takk for et fantastisk samarbeid med kunde, leverandører og prosjekterende hos TEKNObad og Siv. Inf. Ø. Berntsen!