Pressemelding: TEKNObad flytter til Tvedestrand, og satser på grønn produksjon i ny fabrikk

Før sommeren vil en helt ny fabrikk stå klar på Grenstøl i Tvedestrand. På den 20 mål store tomten skal det i første omgang bygges en fabrikk med produksjonskapasitet på inntil 1200 moduler pr. år. – Når vi nå bygger helt nytt vil vi bygge en fabrikk for fremtiden, sier daglig leder Ellen Knudsen.

TEKNObad produserer moduler bestående av fiks ferdig bad og teknisk rom til leiligheter og hus. På byggeplass heises modulene på plass, og alt av rørlegger og ventilasjonsarbeid utføres av bedriftens egne ansatte på byggeplass. Bedriften doblet nærmest omsetningen i fjor, og har for lengst vokst ut av produksjonslokalene på Krøgenes.

Miljøvennlig produksjon vil være et konkurransefortrinn
Etter hvert som kundene våre i stadig større grad etterspør livsløpsanalyser og klimaregnskap for produktene, er det behov for å tenke annerledes når vi nå skal bygge ny fabrikk. Dette gjelder ikke bare i forhold til materialene vi bruker i produktene våre, men også i forhold til hvordan vi produserer dem. – CO2-avtrykket på produktene våre vil bli en viktig faktor i konkurransen om få levere til de store byggeprosjektene fremover, sier Knudsen.

Det koster å investere i grønn teknologi, men det er verdt prisen
Sammen med Siv. Ing. Ø. Berntsen, Trafo Arkitekter og Innovasjon Norge ser TEKNObad på hva som kan gjøres for å få en fremtidsrettet og grønn produksjon. – Det koster å investere i grønn teknologi, men vi mener likevel at det er verdt prisen, sier Ellen Knudsen. Ved å samle opp regnvann og gjenvinne grovvann fra produksjonen unngår vi bruk av drikkevann ved fremstilling av produktene våre. Vi vil også ha bergvarmepumpe og bruke ny teknologi knyttet til varme, kjøling og ventilasjon. Vi samarbeider allerede med dyktige leverandører på klima og vann, og med et sterkt teknisk team på laget tror vi at vi kan få til en spennende fabrikkhall også rent arkitektonisk, gjerne med en pompedou effekt.

-For øyeblikket ser vi på muligheten for å bygge hele hallen i massiv tre. Dette var noe vi ikke egentlig hadde tenkt på, men vi ser jo at det vil være helt i tråd med våre tanker om et klimavennlig næringsbygg. Men her har vi ikke helt landet enda, sier Knudsen. Det er også en tanke at vi ønske å være selvforsynt med elektrisitet innenfor en femårsperiode. Det er snakk om kostnader, og hva vi får til i første byggetrinn kommer an på om vi greier å ligge inn i prosjektets kostnadsramme.

Vi har langsiktig bærekraft som forutsetning for vår produksjon. Alt vi gjør og alt vi er skal gjennomsyres av en tankegang som har fokus på miljø og kvalitet. Det beste for miljøet kan også være det beste for økonomien. Andre kan nok levere prefabrikkerte bad til en lavere innkjøpspris enn oss, men på livsløpsøkonomi, tror vi ingen kan slå oss.

Industriarbeidsplasser er gull verdt for regionen
Nå som nyheten om at batterifabrikken kommer til Arendal er det gøy å se at folk er entusiastiske i forhold til industri. Industri er ekstremt viktig for verdiskapingen i regionen. I følge NHO tilsvarer en industriarbeidsplass minst 3 arbeidsplasser når man tar med underleverandører og serviceindustrien.

Mer enn 50% av varekosten i TEKNObad kan spores fra egen region. – Vi mener at ved å produsere i Norge, og ha fokus på bruk av norske underleverandører, kan vi bygge opp en stolthet og kvalitet rundt industri i Agder. Det vil gjøre at vi får flinke folk til å flytte til regionen, sier Knudsen. I TEKNObad tenker vi ikke som i en tradisjonell fabrikk. – Her finner vi frem til nye løsninger hver dag, og involverer murere, rørleggere og flisleggere som jobber hos oss i dette arbeidet.

Lyse utsikter og flere ansatte
Mens utsiktene for norsk industri har vært dyster lesning de siste månedene, så ser TEKNObad for seg en vekst i både omsetning og antall ansatte. Bedriften omsatte i 2019 for 28 mill. kroner med et resultat på 0,8 mill. kroner. – Veksten i 2020 ble formidabel og endte på en omsetning på 48 mill. kroner, sier Ellen Knudsen. Dette skyldes i hovedsak at vi har gått fra å være byggevareleverandør til å bli total underentreprenør. Vi har ikke lengre bare produksjon av moduler, vi er også ansvarlig prosjekterende og utførende på byggeplass. Slik vi leverer nå så har vi egne rørleggere og ventilasjonsmontører på byggeplass som tar alt av sprinkling, ventilasjon og sanitær i hele bygget.

Slik det ser ut kommer vi til å få god vekst i tiden fremover også, og søker nå flere ansatte til å være med oss videre. For tiden søker vi etter ny produksjonsleder som kan være med å bygge opp produksjonen i Tvedestrand, og vi søker prosjektledere og teknisk tegnere.

Hvorfor Tvedestrand?
Selv om vi er fra Arendal og min far, Tom Knudsen, har drevet næring her siden 1983, så var det ikke mulig å få til noe i egen kommune. Det var ikke tilgjengelig næringsarealer i den skala som vi var på jakt etter. Både Froland og Tvedestrand har stått på for å vise hvordan de har vært villige til å legge til rette for at vi skulle flytte, og det har vært gøy å møte engasjementet der. Næringssjef i Tvedestrand, Ann Torunn Videberg, har hatt tett kontakt med Teknobad i lengre tid om dette prosjektet, og kunne før jul presentere nyheten. For Tvedestrand kommune er det en stor aktør som nå flytter til kommunen.

Lokalt eierskap
Tom Knudsen, som liker å kalle seg 7. far i huset, er både teknisk sjef, salgssjef og huseier. Det er hans selskap Grenstøl Eiendom som skal bygge ny fabrikk for TEKNObad. Med satsingen i Tvedestrand håper han å vise at man kan skape nye arbeidsplasser og økonomisk vekst, samtidig som man tar vare på klima. Vi vil gi et nytt bilde av hva industrien kan være. I dag er det 24 ansatte i tillegg til innleide montører, og prosjekterende. Vi er også en av få som har mulighet til å ha ufaglært arbeidskraft i produksjonen, sier Tom Knudsen. Han er engasjert når han forteller om behovet for arbeidsplasser for dem som trives bedre med det praktiske, enn på skolebenken. Han håper også at et samarbeid med den nye skolen skal være mulig fremover. Både hva gjelder innovasjon, men også praksis. Vi må la de unge slippe til, og gi de en stolthet og identitet slik at de også har lyst til å komme tilbake etter å ha vært ute og studert.