Vi forenkler grensesnittene og tar på oss mer ansvar

TEKNObad tar nå på seg prosjektering av komplett VVS teknisk anlegg på de prosjektene vi leverer til. Det vil si at vi i samarbeid med Siv.ing. Øivind Berntsen tar på oss prosjekteringsansvar for sanitær, prinkling og ventilasjon. Dette gjør at vi kan få en optimal utnyttelse av VVSmodulene og sjaktene i bygget. I tillegg har vi nå også valgt å legge rørlegger under vårt ansvarsområde. På denne måten blir vi en total underentreprenør som leverer på 8417 kontrakt. Vi forenkler grensesnittet for kunden, og har bedre kontroll på prosjektering, levering og utførelse på byggeplass. VVSmoduler fra TEKNObad skal være en kostnadseffektiv måte å bygge på i nye prosjekter. Derfor er det viktig at grensesnittene blir forenklet, og færre, slik at kunden har en leverandør å forholde seg til på VVSteknisk anlegg.

Vi gleder oss til fortsettelsen, og er glad for at vi får lov til å dra byggebransjen videre inn i en mer industriell tankegang.