Trygve Haugerud Pettersen er ansatt som prosjektleder i TEKNObad

Vi ønsker Trygve velkommen i administrasjonen hos Teknobad.

Han var ferdig utdannet på fagskolen i Grimstad sommeren 2019, og startet i TEKNObad i august 2019.

Trygve har mesterbrevet etter å ha jobbet 9 år som rørlegger i Tromsø, noe som gir han en faglig tyngde som er viktig i de prosjektene vi nå er med i.

Trygve er en rolig og kunnskapsrik nordlending som vi er glad for å ha fått med på laget. Som prosjektleder vil han ha ansvar for oppfølging av prosjekter, koordinering med andre prosjekterende og ansvar for utførelse på byggeplass.