VVSmodul fra TEKNObad i Arendal.

Typegodkjenning i boks for VVSmoduler fra TEKNObad

TG20509

TEKNObad har fått typegodkjent sine VVSmoduler hos Sintef. Sertifikatet består av dokumentasjon og en prøving av selve VVSmodulen. Prøvingene gjennomføres etter tre Nordtestmetoder (NT BUILD 058, 230 og 448). Felles for metodene er at de skal simulere de påkjenningene som kan opptre på membraner i våtrom. Membranene utsettes for vanntrykk med vekselsvis varmt og kaldt vann og mekanisk belastning. På denne måten er kunde sikret at VVSmodulen tilfredstiller de krav som settes til våtrom ifht konstruksjon, vanntetthet og dokumentasjon. Med typegodkjent våtrom slipper kunde tredjemannskontroll her.

      Sertifikatet finner du under Sintef Certification.

Tøffere miljøkrav og krav til produktdokumentasjon

Det er blitt enda strengere miljøkrav til de produktene som inngår i våtrom i dag, og derfor er vi godt fornøyd med at vi har vært i stand til å innfri så høye krav som nå stilles. God produktdokumentasjon er en forutsetning for at byggevaren brukes riktig og bidrar til gode, trygge og miljø- og helsevennlige byggverk. Vi er derfor stolt over å ha kjente merkevareleverandører med på laget som er bevisst sitt miljøansvar. Selv om vi er små så har vi også fått store internasjonale aktører til å få testet sine produkter ift miljøskadelige stoffer.

Produksjon i Norge

TEKNObad er eneste produsent av prefabrikekerte våtrom som også har sin produksjon i Norge. Med fabrikk i Arendal har vi en unik nærhet til markedet. Vi får også anledning til å være med i Forskningsrådet og Sintef sitt Bygdin-nettverk som omhandler industrialisering av byggeprossesser i Norge. Dette gjør oss til en foretrukken leverandør for mange kunder som er opptatt av innovasjon, nyskapning og ikke minst kostnadseffektive løsninger.