Teknobad + Blinkhus = Sant!

Da er avtalen på plass! Teknobad og Blinkhus skal jobbe sammen de neste tre årene. Norsk produksjon, innovasjon og industrialiserte byggeprosesser står i fokus.